Man Yi, tutor in Aberdeen
1第一 課程試用

第一堂試用課程

我們將與你聯繫,安排第一堂試用課程!

Verified Tutor

我喜歡補習的最大原因?😁

因為我覺得沒有蠢既學生,只係佢地未搵到方法幫助自己

我作為補習老師的優勢💪

雖然我經驗尚淺,但我會用我的熱誠和愛心去教育好我的學生

我能為學生做的最重要的事情🏅

令到學生對學習增加趣味,幫助他們用唔同方法理解唔同理論

補習科目🎓

  • 中文 補習
  • 英文語文 補習
  • 數學 補習

正在補習的學生👦 👧

  • 小一
  • 小二
  • 小三
  • 小四
  • 小五
  • 小六

就讀中學

St. Stephen's College

就讀大學

University of Ballarat, Australia

學術成就

Bachelor

關於我自己

雖然我在補習經驗尚淺,但我會用我的熱誠和愛心去教育好我的學生,我好鐘意同小朋友溝通,希望能夠幫助佢地搵到佢地自己既學習方法

經驗

0.5
I have experience on education centre several months and I would like to share my past experience and my knowledge to my students. In education centre, my main job duty is review and handle student's homework and quiz revision.

我可以教授

Primary

我可以用

廣東話, 普通話

我們提供的服務包括

網上補習, 上門補習, 圖書館上課