HOK HIM, tutor in Shau Kei Wan
1第一 課程試用

第一堂試用課程

我們將與你聯繫,安排第一堂試用課程!

Verified Tutor

我喜歡補習的最大原因?😁

因為自己曾經都係學生,明白學習進度每個人都唔同,但喺學校老師冇辦法可能因為某部份同學跟唔上而放慢,所以我希望可以透過私補改善學生成績

我作為補習老師的優勢💪

我可以逐個課題唔同題型去教,幫學生去理解到底一見到條題目就可以即刻知佢考緊咩

我能為學生做的最重要的事情🏅

無論數底幾差都好,只要用啱技巧都可以做到。 唔需要再重覆好似學校老師咁由頭教,反而係同學生講唔同課題入面主要題型有邊幾類

補習科目🎓

 • 中文 補習
 • 英文語文 補習
 • 數學 補習
 • 生物學 補習

正在補習的學生👦 👧

 • 小一
 • 小二
 • 小三
 • 小四
 • 小五
 • 小六
 • 中一
 • 中二
 • 中三
 • 中四
 • 中五
 • 中六

就讀中學

LHYMSS

就讀大學

TUNG WAH COLLEGE

學術成就

Degree

關於我自己

大家好,我叫Adam.自己做私補都2年幾啦,我發現大部分學生其實係喺學校消化唔切老師講嘅嘢,久而久之就放棄咗學習,我好希望可以幫到呢啲學生

經驗

2-4
有為dse學生同小學生私補

我可以教授

Primary, Junior Secondary, DSE

我可以用

廣東話

我們提供的服務包括

上門補習